Cenník

Cena začina od 25 €, závisí od ostrosti preliačiny.

Cena sa stanovuje individuálne po obhliadke vozidla.